Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

SB72 taị Hội Ngộ Sao Biển Sài Gòn-Phụ Cận

  Các bạn SB 72 tại hôi ngộ Sao Biển vùng Sài Gòn Phụ Cận tại Biên Hòa 2010.
Cảm ơn cvsbnt và Cảnh Ken đã gởi hình

Cảnh, Sinh, Thắng, Hùng, Bổ, Huy  và phu nhân

Ra mắt ban Đại Diện mới vùng Sài Gòn và Phụ Cận
Hà SB74, Châu SB60, Thiện SB70, Linh SB73

Vài tấm hình chọn lọc có anh em SB72- (từ album của cvsbnt(?) và Cảnh Ken)

Không có nhận xét nào: