Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

In Memoriam-Lê Thanh Trùng

Hôm nay là ngày giổ 5 năm của bạn
Xin góp một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.

Gioakim Lê Thanh trùng
1961-2006
Không có nhận xét nào: