Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010Nhận được tin buồn từ Cần Thơ, Việt Nam:  Cụ Isave

là thân mẫu của bạn Nguyễn Thành Túc Sao Biển 72 
là chị của anh Tý Sao Biển 58
và là dì của vợ anh Hải Sao Biển 68
đã qua đời vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2010.

Anh em Sao Biển 72 thành thật chia buồn cùng gia đình bạn
Nguyễn Thành Túc, gia đình anh Tý, và gia đình anh Hải
 
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn cụ Isave
 
Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72
Không có nhận xét nào: