Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Sống Lại Lần Hội Ngộ Sao Biển 2008 - Lê Hồng Bảo

Video này do Lê Hồng Bảo SB72 quay lần hội ngộ Cựu Sao Biển 2008. Tới hôm nay xin cống hiến bạn bè để ôn lại ngày vui xưa.
Video này sẽ đuợc phân ra nhiều phần để có thể post lên Youtube.
Xin mời các bạn ghé coi.


 
Phần 1: Ngày Thứ Nhất,  SB72 Trước Hội NgộPhần 2: Ngày Thứ Nhất, Về Lại Trường Xưa


Phần 3: Ngày Thứ Nhất, Gặp Gở
 

Phần 4: Ngày Thứ Hai - Hội Ngộ

 
Phần 5: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ
 

Phần 6: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)
 

Phần 7: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục)


Phần 8: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (tiếp tục - chưa post đuợc)


(các phần sau này video không đuợc rỏ, hình ảnh và âm thanh không khớp nhịp,  nhưng sẽ tải nhanh hơn. Nhiều vấn đề kỷ thuật đang đuợc "khắc phục" , xin anh em thông cổm :)


Phần 9: Ngày Thứ Hai - Đại Lễ (kết thúc)
 Phần 10:  Ngày Thứ Hai -Đại Tiệc
 

Phần 11: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa
Phần 12: Ngày Thứ Hai -Về Thăm Trường Xưa (kết)

 


Phần 13: Ngày Thứ Hai -Thăm Đan Viện Carmel
 
Phần 14 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô

 
       
Phần 15 : Ngày Thứ Ba - Vui Chơi Sông Lô (Hết)


Không có nhận xét nào: