Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Lai Rai San Diego

Mình về San Dieogo thăm ba mẹ chông của bà xả, ngồi lai rai với bạn hiền vài ly


Lần này Dũng uống chậm quá, nên bia bốc hơi hết :-))

Không có nhận xét nào: