Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Mừng 50 năm làm linh mục cha G. B. Nguyễn Hữu Ban

Ngày Chúa Nhật 16/5/2010, Ban đại diện và các anh em đại diện các lớp CSB vùng Nha Trang, có Thắng và Dương đại diện lớp 72 , đến chúc mừng 50 năm làm linh mục cha G. B. Nguyễn Hữu Ban, nguyên cha giáo TCV Sao Biển Nha Trang. (tin và hình từ anh Kim Ngân)
Cảm ơn Thắng và Dương đại diện anh em SB72 nhé

Không có nhận xét nào: