Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Những Con Bò của cha Augustino Nguyễn Viết Chung (tiếp theo)

Email vừa nhận được từ cha Augustino Chung. Ngài viết

".... Trưa nay anh đã nhận tất cả... Anh đã dùng số tiền này mua một con bò cái có chửa được 3 tháng. Giá tiền là 15.400.000 đồng để giúp cho một người nghèo thực sự muốn nuôi.
Anh thực sự biết ơn [mọi người] đã tạo điều kiện cho anh mang niềm vui đến người dân tộc thiểu số.
Anh chung"


*

Xin cảm ơn các tấm lòng. Cầu xin Thiên Chúa trả công cho các bạn, và mãi trong coi Cha, ban phúc lành cho cha luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp kẻ cơ bần...

Đây là hình con bò cha mới "tậu", và gia đình sẽ được nhận nuôi con bò này


Nhìn co bò này mà liên tưởng tới con Magaret năm nào 


Không có nhận xét nào: