Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Chúc Bác Dung

Sáng Cháu Nhật 20/5/2012 Dung 72 đã thông báo chính thức sẽ bay qua Mỹ vào ngày 22.
Tin thật bất ngờ , thế là bữa tiệc tiễn đưa được thiết kế nhanh chóng sau khi uống cà phê.
Chúc Bác Dung tìm được hạnh phúc và an lành ở miền đất mới !
Xin gởi đến anh em một vài hình ảnh.
Thắng 72.
https://plus.google.com/photos/109452783261411358874/albums/5744826792445081601?banner=pwa

Không có nhận xét nào: