Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Nơi An Nghĩ của Bạn Micae Nguyễn Ngọc Dũng

El Camino Cemetery 
5600 Carroll Canyon Road San Diego, CA 92121 
Garden of Resurrection, lot 255, Grave 5 


Không có nhận xét nào: