Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Chào các bạn

Mình là Thắng mụ béo đây. Bảo mới đăng ký cho mình địa chỉ email là mubeosb72@yahoo.com.vn. Nhờ Hưng cho vô group địa chỉ của anh em SB 72 để đọc thư cho vui.
Thắng


Hỗ trợ Tìm kiếm nay đã có trên Yahoo! Thanh công cụ. Tải ngay.
http://vn.toolbar.yahoo.com/

Không có nhận xét nào: