Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Chúc Mừng Lớp Trưởng Hải Ngoại

Bố Già SB72
và đệ tử...:)

1 nhận xét:

Nguyễn Đức Thắng nói...

Đàn em của đại ca Đông đang sẵn sàng nhận lênh ở phía sau...