Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Thăm Mộ Cha ngày tết

Anh em SB72 ghé thăm mộ dâng huơng cho quý Cha Giáo đang an nghỉ tại Nghĩa Trang Phục Sinh Giáo Xứ Ba Làng.
Mộ của 5 Cha là : Cha Ban; Cha Sinh; Cha Bút; Cha Bích và Cha Đông.
Thắng BP


Không có nhận xét nào: