Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Chúc Tết

Anh em SB72 cùng các anh em cựu chủng sinh Sao Biển đi thăm chúc tết  cho các cha giáo tại Nha Trang đang nghĩ dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha TrangNhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha Trang tại 12 Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang.

Không có nhận xét nào: