Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Thánh lễ Tạ Ơn & Tất Niên tại Toà Giám mục Nha Trang

Anh em SB72 dự lễ tất niên tại Toà Giám Mục Nha Trang Chủ Nhật 3/2/2013

Đức Cha Giu-Se , cha giám đốc ĐCV Sao Biển Phê-Rô Phạm Ngọc Phi, cha giám đốc Tiểu chủng viện Lâm Bích J.B. Ngô Đình Tiến Sb 69/70, cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, cha Phê-Rô Trần Bá Ninh quản lý ĐCV, cha giáo sư ĐCV Đôminicô Mai Xuân Vĩnh Sb 73, cha giáo sư ĐCV Don Bosco Cao Tấn Phúc Sb 62, cha quản lý TGM Đôminicô Nguyễn Công Đắc

Đức Cha Giu-Se chúc tết và lì xì

Hình lưu niệm

2 anh em SB72

Toà Giám mục Nha Trang

Không có nhận xét nào: