Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Mụ Béo Phiêu Lưu Ký

Vài hình ảnh Thắng Mụ Béo đi Sơn Hòa - photo courtesy of Thắng Bạch Phiến..:)

Không có nhận xét nào: