Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thăm trang trại Phần thầy rùa...

photo courtesy of Thắng Bạch Phiến

 

Không có nhận xét nào: