Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Lễ An Táng Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng


Xin Chúa cho linh hồn Cha Giáo chúng con Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng nghĩ yên muôn đời
Xin Chúa thương đón nhận Cha  vào Nước Trời.

 Cha cựu Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Sao Biển
Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng
1936-2011Bạn được mời xem anbom ảnh của Nguyễn Đức Thắng 72: Nghi thức tẩm liệm và Lễ Mai Táng Cha FA Nguyễn Tôn Sùng
Nghi thức tẩm liệm và Lễ Mai Táng Cha FA Nguyễn Tôn Sùng
22-05-2011
bởi Nguyễn Đức Thắng 72

**
*

Không có nhận xét nào: