Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Anh Em SB72 viếng cha Sùng

Sáng thứ Bảy, anh em Sao Biển 72 Thắng, Bảo, Khoa, Dung, Dương, Hà, Sinh, Định đến Hộ Diêm tham dự tang lễ và thắp nhan cầu nguyện cho Cha Cựu Giám Đốc Phanxico Assisi Nguyễn Tôn Sùng.
(Thắng gởi hình)


Bạn được mời xem anbom ảnh của Nguyễn Đức Thắng 72: Lễ tang Cha FA Nguyễn Tôn Sùng


Không có nhận xét nào: