Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Cha giáo Phanxico Assisi NGUYỄN TÔN SÙNG đã qua đời.

KÍNH CÁC ANH CÙNG CÁC BẠN.

THẾ LÀ SAU MỘT THỜI GIAN DÀI CHỊU ĐỰNG BỆNH TẬT, CHA PHANXICO ASSISI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ VỚI NGƯỜI.
        ANH EM SAO BIỂN CHÚNG CON XIN DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN PHANXICO ASSISI ĐƯỢC MAU HƯỞNG PHÚC VINH THIÊN ĐÀNG MUÔN ĐỜI...AMEN


Không có nhận xét nào: