Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Chúc mừng Hạnh Phúc !

Gia đình SB72 chúc mừng hạnh phúc hai cháu Minh Nhật và Quế Anh,
Xin chung vui cùng gia đình bạn Thế Huy.Chúc ông ngoại mau lên ông nội !

Không có nhận xét nào: