Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Ghi Ơn Thầy

Video về cha giáo PHANXICÔ ASSISI NGUYỄN TÔN SÙNG do anh em SB73 thực hiện vào tháng 7 năm 2010.  Cảm ơn anh em SB73 đã thực hiện và chia xẻ video quý báu này

Hồng ân chúa, tràn trề tháng năm.
Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa?
Hồng ân Chúa, Vô biên vô tận.
Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.
Đăng nhận xét