Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Chúc mừng Hạnh Phúc !

Gia đình SB 72 xin chúc mừng hạnh phúc của 2 cháu Xuân Trúc và Thanh Bình.
Xin chung vui cùng gia đình bạn Xuân Hùng và Thu Hương.

Không có nhận xét nào: