Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

In Memoriam bạn Chí

Hôm nay là ngày giổ của bạn
Xin góp một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.

Micae Nguyễn Chí
1960-2009


Không có nhận xét nào: