Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Họp mặt 40 năm - Ngày 2 tại Ba Làng

Chuyển anh em xem cho nóng hổi !
Sẽ có bài viết sau .
Thắng 72Họp mặt 40 năm ( Ngày 2 )
20-07-2012
bởi Nguyễn Đức Thắng* * * * *
* * *
*Không có nhận xét nào: