Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Họp mặt 40 năm- Ngày 1 tại Phan Rang và Nha TrangHọp mặt 40 năm ( ngày 1 )
19-07-2012
bởi Nguyễn Đức Thắng

* * * * *
* * *
*
Anh em SB72 tại nhà Sinh ở Hộ Diêm 

* * * * *
* * *
*
Tá túc tại trường Mai Xuân Thưởng - Nha Trang
Coi thêm hình ở đây - Họp mặt 40 năm ( ngày 1 )
19-07-2012
bởi Nguyễn Đức Thắng
Xem Album
Chạy trình chiếu

Không có nhận xét nào: