Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Họp mặt 40 năm - Ngày 3 - Cà Phê Piano


Họp mặt 40 năm ( Ngày 3 Cà Phê Piano )
21-07-2012
bởi Nguyễn Đức Thắng* * * * *
* * *
*Không có nhận xét nào: