Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Vài hình ảnh anh em SB72

Nguyễn Ý Quỳnh Dao và phu nhân- Monstreal, Canada 2007
Gia đình Nguyễn Ngọc Dũng tại San Diego - Hè 2007Gia đình Lê Tứ Giang tại Boston- Hè 2007
Nguyễn Đức Dũng và phu nhân (tại thác Niagara Fall?)
Khôi và anh Minh SB70 (Bà Đen) - Vancouver, Canada, Hè 2007
Hưng, Khôi, và anh Tuấn SB70 (anh Bảo SB72) - Seattle hè 2007

Không có nhận xét nào: