Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

thu tra loi

                    72 còn rất nhiều "ken"
                Mời anh đoán thử một phen xem nào?
                    Bao nhiêu năm có nhớ nhau !
               "ken" Huy, " ken" Dũng ...anh sao quên rồi !
                    Nhiều năm vật đổi SAO dời,
                Trùng dương sóng vỗ BIỂN đời đổi thay.
                    Khi xưa có thể rất gầy
                Nhờ vào nương tử... thân này nở nang
                   Còn anh xa cách trời Nam
                Ai mà biết mặt dọc ngang thế nào ???
                   Hiện nay cuộc sống ra sao ?
                Đến ngày hội ngộ sẽ chào nhau thôi !..
                                           
                                                   Một nương tử 72

Không có nhận xét nào: