Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

Ngay xua anh...ken

Chào nhau rồi có nhận nhau?
Hay là chỉ biết người này quen quen
Quen vì dáng dấp cũng ken
Giống như ai đấy "len then" miệt vuờn?

Ngày xưa gốc biển nên thưong
Tay ôm mặt ấp dù ken ngòai đường
Bây giờ "gốc mấy" cũng thường
Nên anh có đến, mắc gì đến nhau :)
(Ngúyt)

Không có nhận xét nào: