Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Trường và Biển, Xưa và Nay

Các bạn có cảm giác gì khi nhìn những tấm hình này? Mình thật muốn làm vài câu thơ lắm, nhưng nghĩ không ra lời...


Không có nhận xét nào: