Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Duong Thap Tu

Đường Thập Tự hôm nay
 
Đường Thập Tự hôm nay con chập chững
Không mồ hôi - máu - lệ - vườn dầu
Không trăn trở thao thức suốt canh thâu
Chỉ thoáng chút hững hờ trên bờ môi, ánh mắt
 
Đường Thập Tự hôm nay tràn tiếng hát
Bay bổng - trầm hùng - uỷ mị - si mê
Vắng hẳn những ca từ chúc tụng Gia Vê
Giữa giai điệu ngọt ngào, hồn con lạc lõng...
 
Đường Thập Tự văn minh con đang sống
Vẫn đầy nhục mạ - phỉ báng - chê bai
Nhưng không còn gậy nứa, mão gai
Đâu dễ có một Phi la tô nơi công nghị!
 
Đường Thập tự hôm nay đầy thiên vị
Kẻ làm ít hưởng nhiều, người tốt cứ lao đao
Thật thà dìm xuống đáy, gian dối ngự trên cao
Phút yếu lòng: "Chúa ơi! sao bỏ mặc...?"
 
Đường Thập Tự con đi chưa đến đích
Dãu đôi lần đã bầm dập thương đau
Dẫu tâm hồn có lúc chịu đâm thâu
Vì con chưa biết nói:
"Xin Cha tha cho chúng..."
 
Pio X Lê Hồng Bảo

Không có nhận xét nào: