Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Chia buồn cùng gia đình bạn Trung & Loan

 
Lớp Sao Biển 72 xin được báo tin :
  Ông Võ Minh Tưởng
là nhạc phụ của bạn Nguyễn Đức Trung
Đã qua đời  ngày 27 tháng 11, 2016
Nghi thức an táng sẽ được cử hành tại nhà quàng Mountainview  in Tacoma
lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 12

XIN CHIA SẺ NỖI NIỀM THƯƠNG TIẾC ĐẾN TRUNG & LOAN VÀ GIA ĐÌNH.
CẦU MONG LINH HỒN ÔNG NGOẠI ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC TRƯỜNG SINH MUÔN ĐỜI.

Ông Võ Minh Tưởng
1933-2016
Không có nhận xét nào: