Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Chia buồn cùng bạn Phùng Bá LộcNhận được tin buồn từ Nha Trang:
Cụ Giuse Phùng Định
Thân phụ anh Phùng Bá Lộc SB72
Vừa được Chúa gọi về lúc 7 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2016 tại giáo xứ Bình Cang. 
Hưởng thọ 85 tuổi .
Nghi thức tẩn liệm lúc 14 giờ ngày 16 tháng 12.
Thánh lễ an táng lúc 14 giờ ngày 21 tháng 12.
Xin kính báo!

Nguyễn Đức Thắng 72


Không có nhận xét nào: