Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012
Nhận được tin buồn từ Fairfax, Virginia

Thân phụ của bạn Nguyễn Hữu Cường SB72:
Ông Giuse Nguyễn Hữu Nhàn

Đã qua đời vào lúc 7:20 chiều giờ Washington DC
Ngày  7 tháng 8, năm 2012, hưởng thọ 91 tuổi.Ông Giuse Nguyễn Hữu Nhàn
1921-2012

Xin thành thật chia buồn cùng Cường và gia đình. 
Cầu xin Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, và Mẹ Maria cho linh hồn Giuse về hưỡng phúc trên thiên đàng, 
và xin Bác đem lời cầu nguyện về cùng Thiên Chúa, Thánh Cả và Mẹ Maria cho gia đình Cường và tất cả chúng ta.

Không có nhận xét nào: