Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

TIỄN BIỆT

Một cành lan trắng...xin vĩnh biệt Anh!
Một lời không cùng...lớn hơn đau đớn! 

Nơi Anh về, khổ đau không còn nữa  
Nơi Anh về, chốn vĩnh phúc an lành
Gởi theo Anh lời ngưỡng mộ tận tâm
Gởi theo Anh cả nắm đất phù vân 
Và tất cả sẽ không là nước mắt !
Sẽ tấu thành giai điệu yêu thương nhất!
Tiễn biệt Anh trong ánh sáng thiên thần
Tiễn biệt Anh giữa muôn tình mến thân
Về nơi ấy cầu cho người ở lại
Gánh nốt phù vân một kiếp người trần.


Thiên thu xin được một lần 
Cúi đầu tiễn biệt tri ân Anh nhiều.
                30-10-2011
            Thanh Hương ( dâu SB 72) 
Kính tiễn biệt Anh Micae Nguyễn Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào: