Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Hành Trang Bên lòng

Xin thương tặng một người anh SB72

Hành Trang Bên lòng

Con nhớ "mình là bụi đất thôi"
"Một cơn gió thoảng đủ tan rồi"
Hồng nhan, quyền qúy nào tha thiết
Trần thế buồn vui gì cũng trôi
...
Đến lúc cuộc đời giã biệt ly
Xuôi tay nhắm mắt sẽ còn gì
Phải chăng vài giọt lệ đưa tiễn
Để xóa dấu chân người đã đi
...
Con sẽ mang gì được cạnh lòng
Thuộc về dương thế cũng bằng không
Ra đi là hết đời lưu luyến
Chỉ Chúa, một tình yêu xót thương
...
Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng
Dọn đường xếp sẵn túi hành trang
Bước theo chân Chúa trong đời sống
Hành lý linh hồn con được mang
...
HC

Không có nhận xét nào: