Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Lễ An Táng Cha Phaolô Trần Sơn Bích

Tuy cha Bích không dạy dỗ anh em SB72 những ngày học ở Sao Biển, nhưng cha Phao Lô là cha giáo các lớp đàn anh, và đã hướng dẫn những anh em chúng ta những ngày học ở TCV Sao Biển cách này hay cách khác.

Xin Chúa cho linh hồn Cha chúng con Phao Lô Trần Sơn Bích nghĩ yên muôn đời.
Xin cha cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta những người còn trên trần thế này.
Bạn được mời xem anbom ảnh của Thắng Nguyễn: Anh em CCS Sao Biển viếng Cha Phaolô
Anh em CCS Sao Biển viếng Cha Phaolô
17-10-2011
bởi Thắng Nguyễn

Không có nhận xét nào: