Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

SB72 Seattle

Ba tên sờ bờ 72 nhậu ở nhà Trung luật sư tuần vừa rồi.
Anh em thấy màu sách anh Cao Kỳ Hương giống màu bia ken hông? hì hì

Đăng nhận xét