Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Happy birthday !


Chúc mừng sinh nhật của bác Sinh ( 23 tháng 8 )

Mừng sinh nhật của bác Sinh.

Chúc cho bác đẹp , bác xinh ... hoài hoài.
Chúc cho ngày ngắn đêm dài.

Chúc cho sức khỏe dẻo dai để mà ...

Ngày cơm hai bữa tà tà.

Tối nhậu một độ mới là ... Sình ... Gioi.


Thắng Bạch Phiến.

Không có nhận xét nào: