Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Mời Họp Mặt Truyền Thống.


Anh em 72 mến !
Theo truyền thống họp mặt lớp hàng năm  vào tháng 9.
Năm nay họp lớp sẽ diễn ra như sau:
I - Thời gian :
       Ngày 7/9 : ( Chiều ) Tập trung về Nha Trang

       Ngày 8/9 : ( Sáng ) Dự lễ tại ĐCV -  ( Chiều ) Đi thăm nhà Rông của Huấn .
       Ngày 9/9 : ( Sáng ) Về lại Nha Trang - Chia tay.

 
II - Nội Dung. Sẽ thảo luận và thống nhất tại nhà Huấn hoặc trong thời gian đi trên xe..
- Báo cáo tình hình sinh hoạt của AE trong năm qua.
- Báo cáo tài chính. Đóng niên liễm năm 2011.
- Xây dựng " Ơn Kêu Gọi "dành cho SBC.
- Xây dựng quỹ khuyến học cho SBC, hổ trợ công việc ...
- Những việc cần làm trong những năm tới : Chuẩn bị kỷ niêm 40 năm " Ngày tôi đi tu " ( 1972 - 2012 ) và .....

III. Công tác chuẩn bị :
- Nhờ Bảo thông báo cho anh em vùng Phan Rang + Lâm Đồng.
- Nhờ Cảnh thông báo cho anh em vùng SG + PC.
- Nhờ Dương thông báo cho anh em vùng Diên Khánh.
- Nhờ Định thông báo cho anh em vùng Cam Ranh.

  Xin 4 anh báo về cho Thắng số lượng cụ tỉ để lo phần ẩm thực được chu đáo.

Xin chân thành thông báo và mong muốn anh em về đông đủ.
Thắng BP


Không có nhận xét nào: