Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Viếng mộ Cha FA

Nhân dịp đưa tang bà cố Anê, anh em 72 và Thủy ( MBT Khoa ) đã đến viếng mộ Cha Bề Trên FA
Nguyễn Tôn Sùng.
Thắng BP.

Không có nhận xét nào: