Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

SB72 Sinh Hoạt tại Ban Mục Vụ Gia Đình

Hôm nay tình cờ biết được tin một người anh em SB72 đang sinh hoạt tại Ban Mục Vụ Gia Đình thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lên mạng tìm hóa ra là…"nốt trờ Rờ Noạc" (đọc tiếng quoãng) . Đọc kỷ mới thấy người anh em này sinh hoạt dữ dội mà bao lâu nay lặn sâu quá xá. Nay xin đăng vài tấm hình coi chơi, chia xẻ vui vẻ với anh em SB72

Anh em nào muốn biết thêm xin vào trang Chương Trình Chuyên Đề coi thêm
http://www.chuongtrinhchuyende.com/ctcd/jsp/client/home.jsp

Làm em si (Master of Ceremony) cho chương trình "Cha Tôi, Cây Cao Bóng Cả" ngày 12/6/2011


Em Si

 Không biết làm cái gì trong chương trình "Gánh Đời Mẹ" ngày 7/5/2011 mà được tròng hoa coi khoái quá. Người anh em cho biết  nhé


Ngồi ghế giám khảo cho cuộc thi  viết về Mẹ trong chương trình "Ngày Của Mẹ" ngày 9/4/2011

Không có nhận xét nào: