Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Chủng Viện Xuân Lộc - Xưa và Nay

Nhân tiện mình post lại hình Đại Chủng Viện Xuân Lộc ngày xưa. Những năm sau 75 lưu lạc đó đây,  mình  về trọ học ngay phía sau chủng viện này năm 1978. Mình vẫn đi lễ nhà thờ ở tầng 1, ngay sau cửa hông thấy trong hình


Và Chủng Viện Xuân Lộc bây giờ, xây ngay trên chủng viện xưa

Không có nhận xét nào: