Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

In Memoriam bạn Chí


Hôm nay là ngày giổ thứ 3 của bạn
Xin góp một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.Micae Nguyễn Chí
1960-2009

Không có nhận xét nào: