Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Lần đầu tiên trên Blog 72

Nam danh ca  Châu Hà với nhạc phẩm "Hòn Vọng Phu"

Không có nhận xét nào: