Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Hình bạn Phương

Sau nhiều năm tìm tòi, cuối cùng Thắng Bạch Phiến đã tìm ra Phương nháy. Xin trình làng "dung nhan mùa Thu" của bạn hiền để quý anh em tường lãm. "Hoan hô anh Phường một cái, hoan hô anh Thằng hai cái..."

Không có nhận xét nào: