Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Fwd: Lời mời xem Picasa Web Albums THÀNH HÔN DUY & OANH của muahedolua.72

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Cảnh Hương <canhhuong@gmail.com>
Ngày: 09:23 Ngày 17 tháng 10 năm 2010
Chủ đề: Fwd: Lời mời xem Picasa Web Albums THÀNH HÔN DUY & OANH của muahedolua.72
Đến: sb72@googlegroups.com
Kính các Bác !
Giờ này chắc các anh em 72 vùng Nha Trang và phụ cận chuẩn bị tới chỗ bác Định để dự tiệc cưới. Hôm qua mình cũng đi dự tiệc cưới ở Sài Gòn. Có Bổ, Huy, Sinh, Hùng, Lam và hai Bác Loan Anh, Nga (Giữ Tù) hehe
   Chỗ tổ chức tiệc cưới là nhà hàng Kim Đô, ở đường Nguyễn Huệ Quận I Saigòn. Gởi vài cái hình chia sẻ niềm vui với bác Định. Thấy gia đình bác nếp tẻ đầy đủ thấy khoái quá. Ghen với bác vì mình chỉ có tẻ, đếch có nếp... mà tẻ cũng còn non chưa giã được nữa chứ hic hic
    Các bác xem hình sẽ thấy niềm vui của hai bác Định&Hoa.
                      Xin chúc mừng hai bác và hai cháu Duy & Oanh.

                                                                       Cảnh ken.Bạn được mời xem anbom ảnh của muahedolua.72: THÀNH HÔN DUY & OANH
THÀNH HÔN DUY & OANH
15-10-2010
bởi muahedolua.72
Tin nhắn từ muahedolua.72:
These pictures were sent with Picasa, from Google.
Try it out here: http://picasa.google.com/
Nếu bạn không xem được email này, hãy sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt của bạn:
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=muahedolua.72&target=ALBUM&id=5528819501360956465&authkey=Gv1sRgCMLxjNGr3PCpjwE&feat=email
Để chia sẻ ảnh của bạn hoặc nhận thông báo khi bạn bè của bạn chia sẻ ảnh, hãy đăng ký tài khoản Anbom Web Picasa miễn phí của riêng bạn.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SB72" group.
To post to this group, send email to sb72@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to sb72+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/sb72?hl=en.

Không có nhận xét nào: