Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Fwd: Lời mời xem Picasa Web Albums Duy Oanh của thang nguyen duc---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: thang nguyen duc <bachphien72@gmail.com>
Ngày: 09:43 Ngày 18 tháng 10 năm 2010
Chủ đề: Lời mời xem Picasa Web Albums Duy Oanh của thang nguyen duc
Đến: bachphien72@gmail.com


Bạn được mời xem anbom ảnh của thang nguyen duc: Duy Oanh
Duy Oanh
14-10-2010
bởi thang nguyen duc
Tin nhắn từ thang nguyen duc:
These pictures were sent with Picasa, from Google.
Try it out here: http://picasa.google.com/
Nếu bạn không xem được email này, hãy sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt của bạn:
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=bachphien72&target=ALBUM&id=5529000889726261969&authkey=Gv1sRgCM6vybvl5N2pxAE&feat=email
Để chia sẻ ảnh của bạn hoặc nhận thông báo khi bạn bè của bạn chia sẻ ảnh, hãy đăng ký tài khoản Anbom Web Picasa miễn phí của riêng bạn.

Không có nhận xét nào: