Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

VIDEO HOI NGO 2010

Mời AE vô đây coi video Hội Ngộ 2010 kỷ niệm 10 năm họp mặt của lớp SB 72 do nhiếp ảnh gia Cảnh Ken thực hiện.

Bảo Lê

http://www.youtube.com/watch?v=vWFFz0O84iw

http://www.youtube.com/watch?v=iUp3AWTSqlw

http://www.youtube.com/watch?v=-Oq5-Zt2v6Q

http://www.youtube.com/watch?v=SiA9ulEoEYg

http://www.youtube.com/watch?v=kzWwuu_G55c

http://www.youtube.com/watch?v=dk9TRgJErSs

http://www.youtube.com/watch?v=KTX5PCX1qCs

http://www.youtube.com/watch?v=jJxwiVqI8S8

http://www.youtube.com/watch?v=XL_liSuXrcw

http://www.youtube.com/watch?v=XeooYnJQtXY

http://www.youtube.com/watch?v=EFeBswMLF4Q

http://www.youtube.com/watch?v=bVQms1ptCE4


Không có nhận xét nào: