Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010


Nhận được tin buồn từ San Diego:   
Cụ Cecilia Hoàng Thị Phúc, là thân mẫu của bạn Nguyễn Ngọc Dũng Sao Biển 72,
đã qua đời vào sáng thứ Hai  ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Anh em Sao Biển 72 thành thật chia buồn cùng gia đình bạn
Dũng 
 
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn cụ Cecilia
 
Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72


----------------------------------------------

Thánh lễ An táng bà cụ Cecilia Hoàng Thị Phúc sẽ được cử hành
 vào lúc 1 giờ trưa thứ Sáu, ngày 24 tháng 09 năm 2010  tại
Holy Family Catholic Church
1957 Coolidge St.
San Diego, CA 92111
(858) 277-0404

Không có nhận xét nào: